Ngắm cảnh từ tháp truyền hình cao nhất châu Âu Ostankino

22/01/2012 17:19 Lê Mai (theo báo Nga, livejournal)
(GDVN) - Ostankino là công trình tháp truyền hình được xây dựng tại thủ đô Moscow, Nga vào năm 1976. Các kỹ sư và công nhân xây dựng đã mất 7 năm để hoàn thành nó. Ostankino cho đến hiện tại vẫn được xem là tháp truyền hình cao nhất ở khu vực châu Âu với độ cao 540 mét.
Tháp Ostankino chứa nhiều trạm phát sóng phát thanh và truyền hình, 1 trạm đo đạc khí tượng, 7 hệ thống thang máy, 45 tầng , 1 trạm quan sát ở độ cao 337 mét và một nhà hàng mang tên Bầu Trời (nebo).
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Tháp truyền hình Ostankino và quang cảnh bên dưới, bên trong, xung quanh.
Lê Mai (theo báo Nga, livejournal)