Người phát ngôn phải được công khai tên, điện thoại, email...

13/02/2014 07:50 NGUYỄN HỒ
(GDVN) - Ngày 6/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo ký ban hành QĐ số 05/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TP Hà Nội.

Quy chế này quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Quy chế quy định cụ thể về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tiêu chuẩn của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

Theo đó, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố gồm: Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước; Người được người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên, gồm: Chánh văn phòng UBND Thành phố, người phát ngôn của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo


Trong trường hợp cần thiết, đối với từng vụ việc, vấn đề cụ thể, người đứng đầu có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm làm nhiệm vụ này trong thời hạn nhất định, người này cũng phải công khai các thông tin liên hệ như trên. Nhưng Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thì phải trực tiếp làm nhiệm vụ này, không được ủy quyền cho ai nữa.
Quy chế cũng nêu rõ: Người phát ngôn phải được công bố họ và tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email) công vụ (bằng văn bản) cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, và được đăng tải trên các Cổng thông tin điều hành.

Cũng theo quy chế, những người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố cũng có thể cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng không được nhân danh cơ quan để phát ngôn, không được tiết lộ bí mật, không được thông tin sai và phải tự chịu trách nhiệm về việc này.

Quy chế này của Hà Nội yêu cầu những người làm nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thái độ trung thực khách quan; am hiểu công việc của cơ quan mình hiểu biết về báo chí; đặc biệt phải có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin và giao tiếp được với báo chí.

Trong các trường hợp đột xuất, bất thường, thông tin ban đầu phải được những người phát ngôn chủ động cung cấp ngay trong vòng 24h kể từ sau khi sự việc xảy ra. Với những trường hợp phức tạp, ảnh hưởng lớn và tác động xấu đến xã hội, đích thân người phát ngôn của UBND thành phố sẽ lên tiếng.

Khi thấy báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn mình, người phát ngôn của các cơ quan hữu quan có quyền yêu cầu (bằng văn bản) báo chí đăng tải ý kiến phản hồi hoặc cải chính. Do đó, những người làm nhiệm vụ này được yêu cầu chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí.

Người phát ngôn, Người được ủy quyền  phát ngôn được từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

Những  vấn đề thuộc bí mật (và những vấn đề liên quan) theo nguyên tắc, quy định về  “bảo mật” của Đảng, Nhà nước, Thành phố; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

Các vụ án đang điều tra hoặc chưa xét xử; trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin cho báo chí nhằm phục vụ công tác điều tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nai, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị hoặc những vấn đề chưa được giải quyết, chưa có kết luận chính thức của cấp,của người có thẩm quyền mà theo quy định không (hoặc chưa) được thông tin cho báo chí;

Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo, theo quy định của phát luật hoặc chưa được phép phổ biến;

Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin được cơ quan báo chí đăng, phát theo đúng nội dung Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Quy chế đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí đăng, phát, phản ánh trung thực những thông tin do người có trách nhiệm phát ngôn cung cấp, khi đó sẽ không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố thực hiện quy chế, đồng thời, báo cáo, đề xuất với UBND TP các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Độc giả báo Giáo dục Việt Nam có thể xem toàn văn Quyết định và Quy chế đi kèm tại đây:

http://www.hanoi.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=33821&folderId=10778&name=DLFE-33222.pdf

NGUYỄN HỒ