Nhiều điển hình cai nghiện ma túy thành công, hòa nhập cộng đồng tốt

12/12/2013 16:37 DIỄM LỆ/Báo Quảng Nam
(GDVN) -Sáng nay 12.12, Sở LĐ-TB&XH phối hợp UBND huyện Tiên Phước đã tổ chức Hội thảo xây dựng và nhân rộng mô hình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng dân cư. Tham gia hội thảo có đại diện các ngành LĐ-TB&XH, Công an, Y tế ở 18 huyện, thành phố và những điển hình cai nghiện ma túy thành công, hòa nhập cộng đồng tốt.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh, đến nay có 116/244 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy, với 749 người nghiện có hồ sơ quản lý, 376 lượt người được cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, 335 người được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư, trong đó cai nghiện thành công là 120 người.

Quang cảnh hội nghị

Tại các địa phương, có nhiều mô hình hiệu quả đã được xây dựng như mô hình “hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình” của xã Đại Quang (Đại Lộc), TP.Tam Kỳ có các mô hình “đội thanh niên xung kích phòng, chống ma túy, mại dâm” phường An Sơn, “tổ phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma túy, mại dâm, vi phạm pháp luật” phường An Xuân, “cai nghiện ma túy tại cộng đồng” phường Phước Hòa, hay mô hình “câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội” tại TT. Núi Thành... Với các mô hình này, nhiều người nghiện ma túy đã được gia đình, cộng đồng hỗ trợ tích cực, giúp đối tượng cai nghiện thành công, và quay về hòa nhập cộng đồng hiệu quả, phát triển sản xuất, trở thành tuyên truyền viên tích cực trong công cuộc cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng dân cư.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra công tác cai và quản lý sau cai nghiện ma túy còn nhiều khó khăn như cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, tiếp nhận, quản lý tại địa phương còn chưa đồng bộ, việc tái hòa nhập cộng đồng của đối tượng còn gặp khó khăn.... Công tác cai và quản lý sau cai cần sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính quyền, cộng đồng dân cư, gia đình trong việc hướng dẫn, giúp đỡ người cai nghiện trước và sau khi cai nghiện thành công./.

DIỄM LỆ/Báo Quảng Nam