Những hình ảnh đẹp trong lễ khai mạc Đại hội 12 của Đảng

21/01/2016 13:37 Theo TTXVN
(GDVN) - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp trong lễ khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. 
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu mở đầu Đại hội. 
Theo TTXVN