Những hình ảnh hiếm về 'một thời để nhớ' của thủ đô Hà Nội (P6)

06/06/2012 13:00 Vũ Vũ (Nguồn: hpgrumpe)
(GDVN) - Những bức ảnh về Hà Nội những năm 90 hẳn sẽ còn đọng lại trong tâm trí người dân Hà Nội những kỷ niệm thân thương và ngọt ngào của một thời khó khăn.
Cắt tóc vỉa hè, Hà Nội 1991.
Cắt tóc vỉa hè, Hà Nội 1991.
Cắt tóc vỉa hè, Hà Nội 1991.
Một góc chợ cóc Hà Nội 1991.
Một góc chợ cóc Hà Nội 1991.
Một góc chợ cóc Hà Nội 1991.
Một góc chợ cóc Hà Nội 1991.
Hà Nội 1991.
Hà Nội 1991.
Một góc chợ cóc Hà Nội 1991.
Một góc chợ cóc Hà Nội 1991.
Bơm, vá xe, Hà Nội 1991.
Hà Nội 1992.
Hàng hoa, Hà Nội 1992.
Một góc Hà Nội 1992.
Hà Nội 1992.
Cửa hàng may mặc, Hà Nội 1992.
Hà Nội 1992.
Vũ Vũ (Nguồn: hpgrumpe)