Những hình ảnh mới nhất chụp cảnh bay của oanh tạc cơ phản lực chiến lược siêu thanh Tu-160 của Không quân Nga tại căn cứ Engels được chia sẻ trên mạng xã hội Livejournal.

Oanh tạc cơ siêu thanh Tu- 160 là con đẻ nhà sáng chế Valentin Ivanovich Bliznjuk, cho đến nay nó vẫn là một trong những loại phi cơ ném bom mạnh và to lớn nhất của Không quân Nga.

Những năm gần đây, Không quân Nga thường xuyên sử dụng oanh tạc cơ  Tu-160 trong các chiến dịch tuần tra xuyên lục địa, tiếp tục tái khẳng định sức mạnh hạt nhân chiến lược của mình.

Lê Dũng Cường