Những huyền thoại cơ trong bảo tàng hàng không ở Kiev

24/08/2012 06:58 Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Tiêm kích đánh chặn Su-15, MiG-29, oanh tạc cơ Tu-22M3, Su-25, cường kích MiG-27K, trực thăng Mi-26, vận tải cơ Il-76,… là những máy bay huyền thoại trong lịch sử Xô viết được lưu giữ tại bảo tàng hàng không ở Zhulyan, Kiev. Bảo tàng thuộc quyền sở hữu của Trường Đại học Hàng không Quốc gia và một trong những bảo tàng lớn nhất Ukraina.
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3.
Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3.
Tu-142 (định danh NATO: Bear-F) – máy bay chống ngầm tầm xa của Liên Xô.
Tu-142 (định danh NATO: Bear-F) – máy bay chống ngầm tầm xa của Liên Xô.
Su-15TM (NATO: Flagon) máy bay tiêm kích đánh chặn.
Máy bay chiến đấu - ném bom Su-20.
Oanh tạc cơ Su-25.
Cường kích MiG-27K.
Cường kích MiG-27K.
Tiêm kích đánh chặn MiG-29.
Tiêm kích đánh chặn, ném bom siêu thanh MiG-25RB.
Thủy phi cơ Be-12.
Thủy phi cơ Be-12.
Thủy phi cơ Be-12P-200.
Thủy phi cơ Be-12P-200.
Bom FAB-9000, FAB-5000, FAB-3000, FAB-500, FAB-250.
Trực thăng Mi-26.
Trực thăng Mi-26.
Trực thăng Mi-6.
Vận tải cơ IL-76
Vận tải cơ Il-18.
Vận tải cơ Yak-40.
Huấn luyện cơ Yak-129U.
Trực thăng chống ngầm Ka-25PL.
Trực thăng chống ngầm Ka-25PL.
Trực thăng chống ngầm Ka-25PL.
Vận tải cơ Tu-134.
Động cơ máy bay.
Động cơ máy bay.
Động cơ máy bay.
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)