Những kỷ vật giản dị trong "cái nôi" thời thơ ấu của Bác Hồ

16/05/2012 11:29 Hoàng Lâm
(GDVN) - Trong ngôi nhà nhỏ có những kỷ vật đơn sơ đã gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ kính yêu.

Thân mẫu của Bác Hồ kính yêu - cụ Hoàng Thị Loan đã sinh con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh năm 1884 
, năm 1888 sinh Nguyễn Sinh Khiêm tức Tất Đạt và năm 1890 sinh Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Tất Thành sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chiếc khung cửi của thân mẫu Bác Hồ lúc sinh thời dùng dệt vải

Chõng ngả lưng của gia đình Bác Hồ

Bộ bàn ghế của thân phụ Bác Hồ - cụ Nguyễn Sinh Sắc

Bàn làm việc giản dị ngăn nắp của người thân sinh ra Bác Hồ

Án thư của cụ Nguyễn Sinh Sắc

Thuyền cán thuốc của cụ Nguyễn Sinh Sắc lúc còn sinh thời

Một phần trong ngôi nhà thời thơ ấu của Bác Hồ được tái hiện tại Hà Nội

Hoàng Lâm