Nóng tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép

19/09/2011 06:27 Ngọc Hân
(GDVN) -Tình trạng khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Hòn O (Đức Bình Tây, Sông Hinh, Phú Yên) tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Theo ông Phạm Văn Bình- Chủ tich UBND xã Đức Bình Tây cho biết: Trong khoảng 2 tháng qua, tại khu vực này mỗi ngày có từ 30 đến 40 dân địa phương vào khai thác vàng sa khoáng trái phép. Vị trí khai thác là hầm vàng do một đơn vị doanh nghiệp thăm dò để lại. 

Mỗi đường hầm dài khoảng 50m, hiện đã hoang phế, xuống cấp. Sau khi phát hiện, UBND xã Đức Bình Tây đã tổ chức lực lượng ngăn chặn. UBND huyện Sông Hinh cũng có Chỉ thị về việc nghiêm cấm khai thác khoáng sản tại khu vực Hòn O. 

Tuy nhiên, do lợi nhuận cao nên người dân bất chấp nguy hiểm và sự quản lý của chính quyền địa phương để vào khai thác vàng khu vực này vào ban đêm.

Ngọc Hân