Phản hồi của huyện Tương Dương về khoản nợ tiền thưởng Lao động tiên tiến

21/01/2020 06:51 Phan Tuyết
(GDVN) - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh việc cán bộ, giáo viên nhân viên hai trường phổ thông đạt Lao động tiên tiến nhưng chưa được hưởng tiền thưởng là đúng.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh việc giáo viên 2 trường trung học phổ thông huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An gần chục năm không nhận được tiền thưởng Lao động tiên tiến.

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương - Ảnh: Vũ Toàn: Báo Lao động

Mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân huyện Tương Dương đã có công văn phản hồi gửi về tòa soạn.

Công văn khẳng định: Những nội dung Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh về việc cán bộ, giáo viên nhân viên hai trường trung học phổ thông đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nhưng chưa được hưởng tiền thưởng là đúng.

Qua rà soát tại Trường Trung học Tương Dương 1, từ năm 2014-2015 đến năm học 2017-2018 có 235 lượt Lao động tiên tiến với tổng số tiền chưa được chi trả là 89.360.000 đồng (từ năm 2011-2012 đến năm học 2013-2014 do nhà trường không cung cấp được hồ sơ nên chưa thống kê được số liệu chính xác).

Tại Trường Trung học Tương Dương 2, từ năm học 2011-2012 đến năm 2017-2018 có 289 lượt lao động tiên tiến tổng số tiền chưa được chi trả là 97.758.000 đồng.


Tiền Lao động tiên tiến của chúng tôi gần chục năm nay hiện giờ ở đâu?

Tổng cộng số tiền chưa chi trả của cả hai đơn vị là 187.118.000 đồng.

Về trách nhiệm thực hiện chi trả: Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn (cụ thể, tại khoản 2 điều 67 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP) quy định:

Thủ trưởng cơ quan cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ nguồn tiền thưởng do cấp mình quản lý”.

Viên chức của Trường Trung học phổ thông Tương Dương 1 và 2 thuộc quản lý của Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Việc khen thưởng cho các cá nhân đạt các danh hiệu đều do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ban hành.

Do đó, việc chi trả tiền thưởng cho danh hiệu Lao động tiên tiến của hai đơn vị này thuộc trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sớm giải quyết các chế độ, quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hai trường theo quy định.

Phan Tuyết