Phi đội trực thăng Sea King Mk4 đang hoạt động ở Afghanistan

15/10/2011 08:22 Lê Dũng (theo defenceimages.mod.uk)
(GDVN) - Những hình ảnh ghi lại hoạt động của các trực thăng Sea King Mk4 thuộc biên chế của phi đội 845, 846 của Hải quân Hoàng gia ở tỉnh Helmand, Afghanistan.
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Tác giả Mez Merrill
Lê Dũng (theo defenceimages.mod.uk)