Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác tổ chức bầu cử

22/05/2016 11:00 Theo Đảng Cộng sản Việt Nam
(GDVN) - Sáng 22/5/2016, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã đến kiểm tra công tác tổ chức bầu cử và ứng trực đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an. 

Cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia bỏ phiếu.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và các quy định của Bộ Công an về công tác chuẩn bị, tiến hành bầu cử và đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử thời gian qua. 

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động ngoài việc đảm bảo tốt việc thực hiện quyền bầu cử của các cán bộ, chiến sỹ, cần nỗ lực hoàn thành tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo những nhiệm vụ cụ thể mà Bộ Công an đã giao phó.

Thời gian qua, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội và Bộ Công an về bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã ban hành nhiều kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

Tỷ lệ cử tri cả nước đã đi bầu cử đạt khoảng trên 70%

(GDVN) - Tính tới thời điểm 11 giờ ngày 22/5, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết các đơn vị bầu cử đã tổ chức tốt.

Trong đó, đã phổ biến, quán triệt 100% cán bộ, chiến sỹ nắm rõ nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền, nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử, qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong tham gia bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. 

Toàn Bộ Tư lệnh có 30 đơn vị được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng; 29 đơn vị kết hợp với chính quyền địa phương thành lập khu vực bỏ phiếu, với tổng số 16.969 cử tri tham gia bỏ phiếu. Các đơn vị đang tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ tham gia bầu cử với tinh thần nhanh và sớm nhất, đúng quy định của pháp luật, đồng thời có bộ phận trực thay nhau cuốn chiếu bỏ phiếu, đảm bảo khi có lệnh là xuất quân ngay.

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cuộc bầu cử, đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh đã xây dựng 64 phương án bảo vệ an ninh, trật tự tại 83 khu vực bỏ phiếu trên cả nước và các địa bàn có tính chất phức tạp; tổ chức ứng trực 100% quân số.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác tại 21 đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, điều chỉnh, bổ sung, tăng cường vũ khí, trang bị, phương tiện cho các đơn vị, địa phương, đảm bảo sẵn sàng cơ động chiến đấu khi có tình huống phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra.

Đồng thời tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Theo Đảng Cộng sản Việt Nam