Quân đội, cảnh sát, công an nhân dân Việt Nam qua những hình ảnh đẹp (P11)

29/12/2011 15:13 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh đẹp về hoạt động huấn luyện, sinh hoạt và công tác của quân đội, cảnh sát, công an nhân dân Việt Nam.
Lê Mai (tổng hợp)