Kịch bản thứ nhất của cuộc diễn tập là các đoàn xe vũ khí phòng không cơ động đến địa điểm nơi nghi ngờ sẽ có lực lượng hàng không vận của đối phương đổ bộ.

Đoàn xe đã gặp phải sự kháng cự, chống trả quyết liệt của lực lượng lính dù biệt đích giả định của đối phương. Dưới đây là phóng sự phản ánh.

Lê Dũng Cường