Quân đội TQ có biến động lớn: 6 tập đoàn quân thay tư lệnh,chính ủy

29/10/2014 09:07 Đông Bình
(GDVN) - Trong 18 tập đoàn quân Lục quân TQ có 2 tập đoàn quân thay tư lệnh, 4 tập đoàn quân thay chính ủy, Trương Nham - tư lệnh tập đoàn quân 26 chưa đến 50 tuổi.
Các tư lệnh, chính ủy mới của 6 tập đoàn quân Lục quân Trung Quốc: Đàm Dân, Trương Nham, Từ Trung Ba, Tiết Quân, Trương Học Kiệt, Chu Hoàn Trụ (nguồn mạng sina TQ)

Tờ “Nhân Dân” Trung Quốc ngày 28 tháng 10 dẫn nguồn tin từ mạng Đại Giang thuộc Nhật báo Giang Tây đưa tin, trước thềm Hội nghị Trung ương 4 khóa 18, rất nhiều tập đoàn quân của Quân đội Trung Quốc đã điều chỉnh người đứng đầu về quân sự, chính trị.

Trong 18 tập đoàn quân, có 6 tập đoàn quân có biến động, 2 tập đoàn quân thay người chỉ huy (chỉ huy trưởng/tư lệnh), 4 tập đoàn quân có chính ủy mới. Tân chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26 Trương Nham trở thành chỉ huy tập đoàn quân trẻ nhất của Quân đội Trung Quốc. Ngoài ra, tập quân đoàn 15 lực lượng nhảy dù Không quân Trung Quốc cũng điều chỉnh chính ủy, trong khi đó, tỉnh Hải Nam, thành phố Trùng Khánh, khu tự trị Ninh Hạ cũng điều chỉnh “thường vụ quân phục”.

Lục quân Trung Quốc hiện có 18 tập đoàn quân, là lực lượng tác chiến tuyến 1 quan trọng nhất của Lục quân, vì vậy quan chức chủ yếu của tập đoàn quân là cương vị quan trọng rất được coi trọng, đa số chỉ huy trưởng (tư lệnh) và chính ủy tập đoàn quân đều được thăng chức vụ cao cấp từ cấp phó đại quân khu trở lên.

Hiện nay, trong ban lãnh đạo Quân ủy Trung ương, ngoài phó chủ tịch Hứa Kỳ Lượng xuất thân từ Không quân, những người khác đều từng làm chỉ huy trưởng hoặc chính ủy tập đoàn quân.

Trong đợt điều chỉnh lần này, chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26 của Đại quân khu Tế Nam, Đàm Dân được thuyên chuyển sang làm chỉ huy trưởng tập đoàn quân 16 của Đại quân khu Thẩm Dương.

Nguyên chỉ huy trưởng tập đoàn quân 16 Cao Quang Huy điều sang làm Phó tham mưu trưởng Đại quân khu Thành Đô.

Phó tham mưu trưởng Đại quân khu Thẩm Dương Trương Nham thế chỗ chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26, đổi chỗ liên đại quân khu với Đàm Dân.

Tân chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26 Trương Nham

Chỉ huy trưởng tập đoàn quân trẻ nhất Trương Nham

Cao Quang Huy sinh năm 1963, năm 2009 được đề bạt vượt cấp từ sư đoàn trưởng lên chỉ huy trưởng tập đoàn quân, không chỉ trở thành chỉ huy trưởng tập đoàn quân trẻ nhất toàn quân khi đó, mà là tướng cao cấp “siêu việt” đầu tiên trong nhiều năm qua. Từ Tài Hậu từng làm chính ủy tập đoàn quân 16; còn phó chủ tịch Quân ủy Trung ương hiện nay, tướng Phạm Trường Long từng làm chỉ huy trưởng tập đoàn quân 16.

Tân chỉ huy trưởng tập đoàn quân 16 Đàm Dân sinh năm 1961, phục vụ lâu dài ở Đại quân khu Tế Nam, từng làm người đứng đầu về quân huấn và binh chủng của Bộ tư lệnh Đại quân khu, năm 2008 được thăng lên làm phó chỉ huy trưởng tập đoàn quân 54, đầu năm 2013 được thăng lên làm chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26.

Tháng 11 năm 2013, Đàm Dân viết bài trên tờ “Giải phóng quân” cho rằng: “Chế độ mất đi tính quyền uy và tính nghiêm túc thì Đảng sẽ trở thành câu lạc bộ riêng tư theo nhu cầu”, kiên quyết từ bỏ ý thức đặc quyền “quyền lực lớn hơn luật pháp”.

Tân chỉ huy trưởng tập đoàn quân 26 Trương Nham sinh tháng 11 năm 1964, công tác lâu dài trong tập đoàn quân 39 của Đại quân khu Thẩm Dương, từng làm sư đoàn trưởng sư đoàn 116 tập đoàn quân 39, tham mưu trưởng tập đoàn quân 39, phó tham mưu trưởng Đại quân khu Thẩm Dương.

Tiếp nhận chức vụ mới lần này, Trương Nham đã thay thế Lưu Chấn Lập - chỉ huy trưởng tập đoàn quân 38 - sinh tháng 8 năm 1964, trở thành chỉ huy trưởng tập đoàn quân trẻ nhất của Quân đội Trung Quốc.

Tân chính ủy tập đoàn quân 20 Tiết Quân, Lục quân Trung Quốc

4 tập đoàn quân có chính ủy mới

4 người đứng đầu về chính trị mới lần lượt là: chính ủy tập đoàn quân 20 Từ Trung Ba được điều sang làm chính ủy tập đoàn quân 54; chủ nhiệm cơ quan chính trị tập đoàn quân 20 Tiết Quân được thăng lên làm chính ủy của tập đoàn quân này.

Chính ủy tập đoàn quân 12 Trương Học Kiệt được điều sang làm chính ủy tập đoàn quân 31; phó chính ủy tập đoàn quân 1 Chu Hoàn Trụ được thăng làm chính ủy tập đoàn quân 12.

Tập đoàn quân 20 và 54 đều thuộc Đại quân khu Tế Nam, còn tập đoàn quân 1, 12 và 31 là 3 tập đoàn quân của Đại quân khu Nam Kinh.

Nguyên chính ủy tập đoàn quân 54 Từ Viễn Lâm, nguyên chính ủy tập đoàn quân 31 Khương Dũng đã sớm được lần lượt thăng lên làm chủ nhiệm cơ quan chính trị Đại quân khu Lan Châu và Đại quân khu Tế Nam.

Quân đội Trung Quốc hiện nay tổng cộng có 19 đơn vị có phiên hiệu “tập đoàn quân”, ngoài 18 tập đoàn quân Lục quân, còn có tập đoàn quân 15 của lực lượng nhảy dù Không quân. Đây cũng là đơn vị nhảy dù duy nhất của Trung Quốc hiện nay có biên chế đầy đủ.

Trong cắt giảm quân vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước, tất cả “tập đoàn quân hàng không” của Không quân đều xóa bỏ, giảm biên chế thành sư đoàn, sở chỉ huy hoặc căn cứ lực lượng hàng không, chỉ giữ lại một phiên hiệu “tập đoàn quân” lực lượng nhảy dù.

Thiếu tướng Đàm Dân, tân chỉ huy trưởng tập đoàn quân 16 Lục quân Trung Quốc

Hiện nay, chính ủy tập đoàn quân 15 lực lượng nhảy dù, Phạm Kiêu Tuấn được thăng lên làm chính ủy không quân Đại quân khu Tế Nam, chủ nhiệm chính trị tập đoàn quân này Quách Phổ Hiệu kế nhiệm chính ủy. Quách Phổ Hiệu từng làm chính ủy sở chỉ huy Urumqi Không quân.

Chính ủy Quân khu tỉnh Hải Nam Lưu Tân, tư lệnh Quân khu Ninh Hạ Xương Nghiệp Đình, tư lệnh Khu cảnh bị Trùng Khánh Cao Hiểu Dũng gần đây lần lượt làm thường vụ tỉnh ủy (khu ủy, thành ủy) tại nơi sở tại, trở thành “thường vụ quân phục” đại diện cho phía quân đội tham gia các ban lãnh đạo.

Đông Bình