Quy chế bỏ phiếu tín nhiệm sẽ trình Quốc hội vào cuối năm

20/08/2012 07:20 Theo TTXVN/Pháp luật TPH.CM
Theo TTXVN, sáng 19-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và chỉ đạo phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn”.

Chủ tịch Quốc hội cho biết việc xây dựng đề án phù hợp với yêu cầu đã nêu trong Nghị quyết số 27/2012/QH13, trong đó, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Quy chế về việc bỏ phiếu tín nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2012.

Dự thảo đề án trên được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, chặt chẽ, thận trọng, có cơ sở pháp lý; đồng thời, ngăn ngừa việc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để gây khó khăn cho việc thực hiện công tác cán bộ.

Theo TTXVN/Pháp luật TPH.CM