Quy định hệ số điều chỉnh lương tăng thêm cho một số đối tượng

22/06/2011 03:00
Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm.

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

{iarelatednews articleid='4547,3625,3221,2851'}

Theo đó, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phải là những người đã được tuyển dụng trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý biên chế, làm việc tại các tổ chức thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường; Ban Nghiệp vụ văn hóa dân tộc; Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư; Ban Quản lý Khu các làng dân tộc; Trung tâm Thông tin - Dữ liệu; Tạp chí Làng Việt.

Các đối tượng trên được áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước hàng năm là 0,8 lần mức lương tối thiểu chung. Thời gian thực hiện được tính kể từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2013.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 1/8 /2011. Đối với những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khỏi Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố chi trả tiền lương tăng thêm.

Theo Thanh Trúc/Chinhphu.vn