Quyết liệt thanh, kiểm tra thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội 3 tháng cuối năm

21/10/2018 06:09 Ngọc Hân
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Hà Nội chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng kiểm tra, thanh tra thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2018.

Nhằm tiếp tục hạn chế tối đa việc trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế (bảo hiểm y tế), đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi hợp pháp cho người lao động Thủ đô, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4510/Bảo hiểm xã hội-TTKT ngày 18/10/2018 về việc tập trung, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quý IV/2018.

Công tác thanh tra, kiểm tra là giải pháp quan trọng để thu, thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giúp giảm tỷ lệ nợ, ngay từ đầu năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố luôn chú trọng, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của Thành phố và quận, huyện, thị xã tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra những đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính những đơn vị cố tình vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số cuộc thanh tra, kiểm tra còn thấp.

Tính đến hết tháng 9/2018, trên địa bàn Thành phố vẫn còn gần 3 vạn đơn vị sử dụng lao động để nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN từ 1 tháng trở lên với số tiền nợ trên 1.690 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,32% kế hoạch thu năm 2018.

Mặc dù, nhiều đơn vị đã tích cực, cố gắng trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng nhưng số nợ vẫn còn cao, gây ảnh hưởng xấu đến các chỉ tiêu nhiệm vụ của Ngành, nhất là công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bộ phận "một cửa" Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẵn sàng phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc. 

Để thực hiện hiệu quả công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và Thu nợ chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ công tác thu, quản lý nợ theo đúng quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Thành phố đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý.

Mặt khác, Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng giao chỉ tiêu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới Bảo hiểm xã hội 30 quận, huyện, thị xã, phòng Thanh tra – Kiểm tra, phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và Thu nợ, đảm bảo các đơn vị để nợ đọng từ 2 tháng trở lên phải được đôn đốc trực tiếp hoặc thanh tra, kiểm tra thu nợ. Nội dung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tập trung vào việc thu hồi nợ đọng và phát triển đối tượng.

Riêng với Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu thường xuyên báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết định kiểm tra, thanh tra liên ngành đơn vị nợ, cũng như gửi danh sách những đơn vị nợ lên Bảo hiểm xã hội Thành phố để ban hành quyết định và giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra. Đặc biệt, tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp đơn vị đã được thanh, kiểm tra theo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện thì phải kịp thời tham mưu văn bản đôn đốc thực hiện kết luận thanh, kiểm tra.

Đồng thời, bố trí lãnh đạo, viên chức các bộ phận tham gia các Đoàn Thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu; tập trung vào các Đoàn kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Thành phố ban hành quyết định, bàn giao bảo hiểm xã hội huyện thực hiện.

Trước thứ 6 hàng tuần báo cáo kết quả số đơn vị sử dụng lao động đã được đôn đốc, thanh tra, kiểm tra; số tiền nợ đã thu hồi được.

Ngọc Hân