Sáng nay, chính thức bầu Chủ tịch Quốc hội

31/03/2016 07:40 Ngọc Quang
(GDVN) - Theo chương trình dự kiến, sáng 31/3, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chiều 30/3, với đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 477/494 đại biểu tham gia bỏ phiếu, trong đó 473 phiếu hợp lệ, 4 phiếu không hợp lệ.

Trong số các phiếu hợp lệ, có 431 phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội (hơn 90%).

Với chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, có 430 phiếu đồng ý miễn nhiệm chức danh này đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội – ông Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm hai chức danh trên và tiến hành bỏ phiếu.

“Lãnh đạo nhà nước từ nhiệm sớm là một sự hy sinh”

Với tỷ lệ 454 đại biểu bỏ phiếu tán thành (92,11% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Nghị quyết có hiệu lực đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Tiếp đó, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội – bà Tòng Thị Phóng đã trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Người được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Sáng nay (31/3), Quốc hội chính thức bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước, thảo luận tại đoàn và bỏ phiếu kín thông qua việc miễn nhiệm.

Ngày 2/4, Quốc hội sẽ chính thức bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới.

Ngọc Quang