Sẽ cấm nhập khẩu tự động một số loại điện thoại

17/09/2011 07:11
Kể từ ngày 20/10 tới đây, một số loại điện thoại sẽ không được áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động. 

Đây là những quy định mới của Thông tư số 32 vừa được Bộ Công Thương ban hành trong tháng 9.

Theo quy định mới này, Bộ Công Thương sẽ không áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây thuộc mã HS 8517.11.00.00 và điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác thuộc mã HS 8517.12.00.00 thuộc Chương 85 theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.

Việc cấp giấy phép nhập khẩu mặt hàng điện thoại di động được thực hiện theo Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 7 tháng 6 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông