Sẽ phản biện toàn diện hai dự án thủy điện Đồng Nai

28/09/2011 07:55 Theo N.ĐỨC/Pháp luật TPHCM
Trước đó, các nhà khoa học, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cũng đã gửi kiến nghị lên Chính phủ, Quốc hội xem xét toàn diện hai dự án thủy điện này.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (Hội) cho biết ngày 30-9, tại Hà Nội, Hội sẽ tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện, nghe ý kiến của các nhà khoa học, các bên liên quan về dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A.


Dự kiến chủ đầu tư (Tập đoàn Đức Long-Gia Lai) sẽ báo cáo về dự án và những điều chỉnh liên quan. Đơn vị đánh giá tác động môi trường của hai dự án sẽ có báo cáo riêng. Các nhà khoa học, các bên liên quan có ý kiến về những mặt được, mất khi triển khai hai dự án.

Trước đó, các nhà khoa học, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cũng đã gửi kiến nghị lên Chính phủ, Quốc hội xem xét toàn diện hai dự án thủy điện này. Kiến nghị đề cập việc đánh giá tác động môi trường chưa đầy đủ, nghiêm túc; những ảnh hưởng liên quan của dự án đến đa dạng sinh học, phát triển bền vững.

Theo N.ĐỨC/Pháp luật TPHCM