Sẽ trả lại tiền lạm thu cho học sinh huyện Sóc Sơn, Hà Nội

16/10/2014 09:18 Duy Phong
(GDVN) - Là khẳng định của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) trong một văn bản vừa gửi đến Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

“Lạm thu” gần 10 năm?

 Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết: “Một Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho phép các trường… lạm thu?”, ngày 15/10/2014, Phòng Giáo dục huyện Sóc Sơn có Công văn số 374/CV-GDĐT báo cáo Sở Giáo dục Hà Nội và thông tin đến Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, Phòng Giáo dục huyện Sóc Sơn cho biết việc thực hiện thu tiền môn Tin học trên địa bàn huyện bắt đầu từ năm học 2006-2007 trên tất cả 61 trường trung học cơ sở và tiểu học (THCS, TH) đóng trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo dục huyện Sóc Sơn có Công văn số 374/CV-GDĐT báo cáo Sở Giáo dục Hà Nội và thông tin đến Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Từ năm 2009, UBND huyện Sóc Sơn bắt đầu tổ chức thi tuyển giáo viên dạy tin học và tuyển được 61 giáo viên dạy tin học cho tất cả các trường. Cũng trong thời gian này, UBND huyện đầu tư trang thiết bị phòng tin học cho 14/61 trường (7 trường THCS, 7 trường TH). Trong số 14 trường đã đầu tư phòng tin học, theo Phòng Giáo dục, phụ huynh học sinh không phải đóng góp tiền thuê, bảo dưỡng, bảo trì máy tính. Đối với các trường còn lại (47 trường), nhà trường phải hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ máy tính để có phòng học tin học cho học sinh.

Trường phải trả lại tiền cho học sinh

Công văn của Phòng Giáo dục Sóc Sơn cho biết, tại Trường THCS Hiền Ninh, năm học 2014-2015, nhà trường triển khai việc đăng ký học môn Tin học tự chọn tới học sinh và phụ huynh.

Kết quả, toàn trường có 663 học sinh thì có 610 phụ huynh học sinh đồng ý, 53 phụ huynh không đồng ý hoặc không có ý kiến. Đến nay, tại Trường THCS Hiền Ninh có 127 học sinh nộp tiền học tin học.

Kết quả kiểm tra khoản kinh phí phục vụ dạy tin học năm 2013-2014 của Phòng Giáo dục cho thấy, 35% kinh phí để lại nhà trường và không có nội dung chi cho giáo viên giảng dạy.

Một Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn cho phép các trường ...lạm thu?

Từ những kết quả kiểm tra, xác minh, Phòng Giáo dục huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo Trường THCS Hiền Ninh: Dừng thu khoản tiền môn tin học tự chọn, trả lại tiền cho 127 học sinh đã nộp; Xây dựng lại dự toán thu, chi kinh phí phục vụ dạy môn Tin học năm học 2014-2015 đảm bảo thu đủ chi, không chi vào mục đích khác. Các khoản thu phải công khai trong quy chế thu chi nội bộ, nộp về Phòng Giáo dục và Phòng Tài chính để trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 20/10/2014.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.    

Duy Phong