Tài sản của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ "nhiều hay ít" do trung ương xem xét

15/03/2017 13:54 Tấn Tài
(GDVN) - Ông Thơ thuộc diện cán bộ trung ương quản lý, việc tiến hành các công việc thẩm tra, xác minh sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan trung ương chỉ đạo thực hiện.

Ngày 15/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi liên quan đến vụ việc báo chí đưa tin về việc kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Công văn phản hồi thông tin báo chí của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TT

Công văn nêu rõ, theo quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định theo nghị định của Chính phủ năm 2013 và Thông tư số 08/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Tướng Thước: Chủ tịch Đà Nẵng có nhiều tài sản thế?

Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của ông Huỳnh Đức Thơ đã được thực hiện đúng theo nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Bản kê khai hiện nay được giao nộp, lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để phục vụ công tác giám sát theo đúng quy định. 

Do ông Huỳnh Đức Thơ thuộc diện cán bộ trung ương quản lý nên việc tiến hành các công việc thẩm tra, xác minh sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan trung ương chỉ đạo thực hiện. 

Tấn Tài