Thành lập Thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) và Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

09/04/2015 16:35 Ngọc Quang
(GDVN) - Chủ tịch Quốc hội đã nêu ra một số vấn đề khi cho ý kiến về đề án thành lập, nâng cấp hai địa danh trên..

Chiều nay (9/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Thái Bình trình bày tờ trình của Chính phủ về việc thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp và thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình; Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

100% các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý về việc thành lập thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).

Theo tờ trình số 113 của Chính phủ, Thành phố Tam Điệp có 10.497,9 ha diện tích tự nhiên, 104.175 nhân khẩu và 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn, Tân bình, Yên Bình và 03 xã Yên Sơn, Quang Sơn, Đông Sơn.

Ninh Bình sắp có thành phố Tam Điệp. ảnh: báo ninh bình

Cũng theo tờ trình, thành lập phường Yên Bình thuộc thị xã Tam Điệp trên cơ sở toàn bộ 459,8 ha diện tích tự nhiên và 7.486 nhân khẩu của xã Yên Bình.

Như vậy, sau khi thành lập phường Yên Bình và thành lập thành phố Tam Điệp thì tỉnh Ninh Bình không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện (8 đơn vị) và cấp xã (145 đơn vị) nhưng có chuyển 1 thị xã thành 1 thành phố (từ 01 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện thành 2 thành phố, 06 huyện) và chuyển 1 xã thành 1 phường (từ 16 phường, 7 thị trấn và 122 xã thành 17 phường, 7 thị trấn và 121 xã).

Tỉnh Ninh Bình xác định nhu cầu vốn đầu tư cho phường Yên Bình và thành phố Tam Điệp giai đoạn 2015 – 2020 là 1.932,087 tỷ đồng.

Cụ thể, về nguồn vốn đầu tư phát triển: Vốn từ ngân sách trung ương 1.269,287 tỷ đồng (chiếm 65,7%); vốn từ ngân sách địa phương 187,800 tỷ đồng (chiếm 9,72%); vốn doanh nghiệp 425 tỷ đồng (chiếm 22,0%); vốn huy động từ nhân dân 50 tỷ đồng (chiếm 2,59%).

Về sử dụng vốn đầu tư: Xây dựng hạ tầng đô thị: 83,490 tỷ đồng; Xây dựng các công trình giáo dục - đào tạo: 16,310 tỷ đồng;  Xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ: 130 tỷ đồng; Xây dựng các công trình văn hoá - thể thao: 433 tỷ đồng; Xây dựng, cải tạo nâng cấp các hồ nước: 1.269,287 tỷ đồng.

Theo tờ trình số 106 điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), hiện trạng huyện Kỳ Anh có 104.186,73 ha diện tích tự nhiên, 206.026 nhân khẩu và 33 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (01 thị trấn và 32 xã).

Sau khi điều chỉnh, Thị xã Kỳ Anh có 28.025,03 ha diện tích tự nhiên, 85.508 nhân khẩu và 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 phường (Sông Trí, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương) và 06 xã (Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Nam).

Huyện Kỳ Anh còn lại 76.161,7 ha diện tích đất tự nhiên, 120.518 nhân khẩu và 21 xã (Kỳ Trung, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Phong, Kỳ Khang, Kỳ Tây, Kỳ Hợp, Kỳ Thượng, Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Châu, Kỳ Thư, Kỳ Tân, Kỳ Hải).

Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh thì tỉnh Hà Tĩnh tăng 01 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 01 thành phố, 01 thị xã và 10 huyện thành 01 thành phố, 02 thị xã và 10 huyện); không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã (262 đơn vị), nhưng có chuyển 01 thị trấn và 05 xã thành 06 phường (từ 15 phường, 12 thị trấn, 235 xã thành 21 phường, 11 thị trấn, 230 xã).

Tỉnh Hà Tĩnh xác định xây dựng trung tâm hành chính mới, trụ sở cơ quan công an, quân sự mới của huyện Kỳ Anh và trụ sở các đồn công an phường mới thành lập 330 tỷ đồng; nâng cấp công trình hạ tầng đô thị (giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao...) 874 tỷ đồng.

Đầu tư các công trình thương mại, dịch vụ, khu xử lý rác thải từ nguồn vốn xã hội hóa 1.213 tỷ đồng.

Thực hiện một số công trình hạ tầng xã hội khác trên địa bàn 163 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở: "Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, đã quyết tâm xây dựng lên thành phố, thị xã thì phải đáng mặt là thành phố, thị xã".

Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề cập tới tiêu chí cụ thể muốn thành lập phường phải có nhà tang lễ: "Tiêu chí phải có nhà tang lễ mới thành phường được. 

Tiêu chí như thế bao giờ. Mỗi phường một cái nhà tang lễ, tiền bỏ vào đấy làm gì? Mà đã là thị xã thì cũng là trung tâm văn hóa thể thao, rồi lại mỗi phường một cái thì chết dở.

Cho nên cái này phải tính lại anh Bình ạ (Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình - PV). Ta cũng có nhiều cái sai lầm lắm, thí dụ nông thôn mới vừa rồi cũng thế, mỗi xã một cái chợ, đủ kiểu, thế này là không đúng đâu, mà đầu tư tốn kém lãng phí là ở chỗ này".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phải xây dựng được bộ tiêu chí mới phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Ngọc Quang