Thầy cô nào được lợi môn Tin học khi thi thăng hạng?

24/10/2018 07:10 SÔNG TRÀ
(GDVN) - Giáo viên dạy môn Tin học chỉ thi có 3 bài, nghiễm nhiên không phải thi môn của mình nếu đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học...

LTS: Bàn về câu chuyện thi thăng hạng giáo viên, thầy giáo Sông Trà cho rằng có sự bất công khi những giáo viên tin học được miễn bài thi chuyên ngành này nếu đã tốt nghiệp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Thông tư số 20/2017/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học có hiệu lực từ ngày 03/10/2017 

Thông tư này thay thế Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 08/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Đối với kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II, từ hạng IV lên hạng III, Thông tư quy định, giáo viên thi 4 môn:

Kiến thức chung, môn thi chuyên môn, nghiệp vụ, môn thi Ngoại ngữ, môn thi Tin học.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng quyết định lựa chọn hình thức thi phù hợp.

Giáo viên dạy Tin học có lợi trong thi thăng hạng. Ảnh minh họa: Giaoducthoidai.vn

Thông tư quy định, miễn thi ngoại ngữ đối với giáo viên dự thi thuộc một trong các trường hợp:

Giáo viên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi thăng hạng, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

Giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoặc ở các trường phổ thông dân tộc nội trú/bán trú, có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.

Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.

Thăng hạng, tội nhất là giáo viên trung học cơ sở

Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương cấp B1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng giáo viên từ hạng IV lên hạng III;

Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương cấp B1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II;

Có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương cấp B2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 500 điểm, TOEFL CBT 173 điểm, TOEFL iBT 61 điểm, IELTS 5,5 điểm trở lên đối với thi thăng hạng giáo viên hạng II lên hạng I.

Miễn thi tin học đối với giáo viên dự thi đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

Nhiều địa phương đang áp dụng Thông tư nêu trên để tổ chức xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học.

Giáo viên sẽ được xếp lương như thế nào sau khi thăng hạng?

Nhưng trong quá trình xét diện miễn thi môn Ngoại ngữ và diện miễn thi môn Tin học nảy sinh sự bất công.

Giáo viên ngoại ngữ ở trình độ cao đẳng (dạy tiểu học, trung học cơ sở), ở trình độ đại học (dạy trung học phổ thông) thì phải có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc mới được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Trong khi đó, giáo viên tin học dự thi đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn Tin học, không cần thi môn thay thế thứ 4.

Giáo viên dạy môn Ngoại ngữ và các giáo viên khác nếu không thuộc những trường hợp miễn thi nêu trên thì đều phải trải qua 4 bài thi cân não.

Còn giáo viên dạy môn Tin học chỉ thi có 3 bài, nghiễm nhiên không phải thi môn của mình nếu đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

SÔNG TRÀ