Thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng được miễn thuế

07/08/2011 00:06
Quốc hội đã thông qua nghị quyết về bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Quốc hội đã thông qua nghị quyết về bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Theo đó, miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh từ ngày 1.8 đến hết 31.12.2011 đối với người có thu nhập từ 9 triệu đồng trở xuống, thuộc bậc 1 đang chịu thuế suất 5%.

Sửa Hiến pháp: Sẽ mời các chuyên gia, nhà khoa học

Các đại biểu Quốc hội trao đổi bên ngoài phiên họp. Ảnh: Ngọc Thắng
Các đại biểu Quốc hội trao đổi
bên ngoài phiên họp. 

Trong phiên họp cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII (vừa kết thúc chiều nay 6.8), Quốc hội đã thông qua 4 nghị quyết: “nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”, “nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân”, “nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009” và “nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình năm 2011”

Về sửa đổi Hiến pháp, ủy ban thường vụ Quốc hội giữ nguyên bảy định hướng sửa đổi như đã trình ra Quốc hội trước đó, dù cho, trong quá trình thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng nên tập trung vào vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, viện kiểm soát, chính quyền địa phương… Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý lý giải: mục đích sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này là để thể chế hóa kịp thời đường lối, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng đã được xác định trong các cương lĩnh chính trị và văn kiện đại hội Đảng XI chứ không chỉ tập trung chủ yếu vào riêng vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước.

Song về số lượng thành viên ủy ban sửa đổi, số lượng đã tăng từ 27 lên 30 thành viên, trong đó có bổ sung đại diện ủy ban Tư pháp, viện Khoa học xã hội và viện Khoa học công nghê Việt Nam theo như ý kiến của nhiều đại biểu kiến nghị. “Thành phần ủy ban đã đảm bảo sự cân đối giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học”, ông Phan Trung Lý đánh giá.

Theo lộ trình, ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp dự kiến sẽ trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Hiến pháp (lần thứ nhất) vào kỳ họp cuối năm 2012, sau đó sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong khoảng hai tháng (từ tháng 3 đến tháng 4.2013). Dự kiến tháng 10.2013, Quốc hội sẽ thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Chỉ miễn 50% thuế thu nhập chứng khoán

Quốc hội đồng ý miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh từ ngày 1.8 đến hết 31.12.2011 đối với người có thu nhập từ 9 triệu đồng trở xuống (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: N.H
 

Đối với nghị quyết về bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, Quốc hội đồng ý miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh từ ngày 1.8 đến hết 31.12.2011 đối với người có thu nhập từ 9 triệu đồng trở xuống, thuộc bậc 1 đang chịu thuế suất 5%. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trừ số số thuế tính trên thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng bảo hiểm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Giảm 50% mức thuế khoán, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp từ quý 3 năm 2011 đến hết năm 2011;

Tuy nhiên, với thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, Quốc hội chỉ đồng ý giảm 50%, từ 1.8 đến hết 31.12.2001, thay vì miễn toàn bộ thuế thu nhập chứng khoán từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân như đề nghị trước đó của Chính phủ.

Cuối năm 2011 thông qua luật Biển

Theo nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình năm 2011 vừa được Quốc hội thông qua chiều nay 6.8, dự án luật Biển Việt Nam sẽ được Chính phủ trình để Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ hai cuối năm nay.

Như vậy, năm 2012, Quốc hội sẽ thông qua 23 dự án luật và cho ý kiến 16 dự án luật. Các dự án luật dự kiến sẽ thông qua là: luật Xử lý vi phạm hành chính, luật Tài nguyên nước sửa đổi, luật Đô thị, luật Điện lực sửa đổi, luật Thủ đô… Các dự án luật lần đầu trình Quốc hội cho ý kiến là luật Đất đai sửa đổi, luật Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

{iarelatednews articleid='9790,8077,7186,5979,5528,5399,5296,4915,3469,2555,2474'}

Theo TRUNG ĐỨC/Sài Gòn Tiếp thị