Thủ tướng yêu cầu công khai giá xăng dầu

29/09/2011 22:13 Theo Quốc Hà/Chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

 Các yếu tố hình thành giá, chi phí và kết quả kinh doanh xăng dầu phải được công bố, công khai rõ ràng


Mới đây (26/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp và nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009  của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo văn bản ban hành hôm nay (29/9) thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp này, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành kinh doanh, giá xăng dầu nhất quán, từng bước theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng yêu cầu việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới phải tiếp tục thực hiện nghiêm, theo đúng các quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP; các yếu tố hình thành giá, chi phí và kết quả kinh doanh phải được công bố, công khai rõ ràng.

Các Bộ: Tài chính, Công Thương phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh giá của các doanh nghiệp, công bố công khai phương án giá được áp dụng theo quy định.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

Các cơ quan có liên quan thường xuyên phối hợp trong điều hành và kiểm soát giá xăng dầu theo quy định hiện hành; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời, không để thị trường biến động xấu và quyền lợi tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Theo Quốc Hà/Chinhphu.vn