Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina

16/12/2012 10:32 Mai Thu
(GDVN) - Ngày 14/12/2012 vừa qua các binh sỹ thuỷ quân lục chiến thuộc biên chế của Tiểu đoàn hậu cần chiến đấu số 26, Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Viễn Dương số 26 của quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận hỗn hợp đa kịch bản bao gồm: kiểm tra, bao vây, khống chế bắt giữ, giải cứu quân nhân và máy bay quân sự gặp nạn (VBSS). Cuộc diễn tập mang tên Group Sail được tổ chức tại trại huấn luyện Camp Lejeune, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Thuỷ quân lục chiến Mỹ tập trận hỗn hợp tại Bắc Carolina
Mai Thu