Tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng bản "Chiêu hồn tử sỹ"

06/10/2013 20:07 VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi để lại cho dân tộc niềm tiếc thương vô hạn. Hôm nay, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, nghệ sỹ đường phố đã đến đưa tiễn vị tướng tài ba bằng bản "Chiêu hồn tử sỹ", bài mà cách đây hơn 40 năm, chính người nghệ sỹ này cũng đã cất vang trong ngày quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, nghệ sỹ đường phố đã đến tiễn đưa người bằng bản nhạc "Chiêu hồn tử sỹ". Hai hôm nay, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Bằng sự tiếc thương vô hạn, nghệ sỹ đường phố cũng đã đến nhà "cụ Giáp" từ rất sớm.

Tiếng đàn của ông lại một lần nữa vang lên cùng bản "Chiêu hồn tử sỹ", bài mà ngày ông đã chơi trong lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969. Nghệ sỹ cho biết, ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thì với ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà cách mạng tài ba, chân chính, vị tướng vĩ đại.

VIẾT CƯỜNG