Tiêu chí xác định chỉ tiêu đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục

31/01/2018 07:18 Theo Moet.gov.vn
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư này được xây dựng để thay thế các thông tư:

Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT;

Và Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Ảnh minh họa trên Báo Giáo dục và Thời đại

Theo dự thảo, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được căn cứ trên 2 tiêu chí.

Tiêu chí thứ nhất là số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục.

Tiêu chí thứ hai là diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy và yêu cầu về chủng loại và số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu của các hạng mục công trình theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

Đặc biệt, dự thảo này có bổ sung tiêu chí kiểm định vào để kiểm soát chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo đó, tại Điều 6 của Dự thảo xác định nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy:

"Cơ sở giáo dục chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định thì không tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề (trừ ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh)".

Bộ Giáo dục chính thức rà soát các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên

Về nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo giáo viên, Điều 7 của Dự thảo nêu rõ:

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp theo các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Các căn cứ xác định chỉ tiêu:

a) Nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo và địa chỉ sử dụng nhân lực sau khi đào tạo của địa phương, của các tổ chức giáo dục, có các minh chứng kèm theo.

b)  Điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở giáo dục theo trình độ đào tạo; quy định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên.

Chi tiết dự thảo xem tại đây

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến góp ý gửi trước ngày 15/02/2018, theo địa chỉ về: Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua chuyên viên chính Hoàng Thúy Nga); số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: htnga@moet.gov.vn.

Theo Moet.gov.vn