Tiểu sử bằng hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - ông Phùng Xuân Nhạ

10/04/2016 07:24 Phạm Việt Hùng
(GDVN) - Ngày 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn ông Phùng Xuân Nhạ giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Phạm Việt Hùng