Quốc hội chính thức phê chuẩn 21 thành viên Chính phủ

09/04/2016 12:05
Ngọc Quang
(GDVN) - 3 Phó Thủ tướng mới là các ông: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng.

Trước đó, chiều 8/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Sáng nay (9/4), Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn danh sách trên. Ông Huỳnh Văn Tí (Đại biểu đoàn Bình Thuận) - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Có 442 Đại biểu Quốc hội tán thành (89,47%).

2. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Có 442 Đại biểu Quốc hội tán thành (89,47%).

3. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Có 404 Đại biểu Quốc hội tán thành 404 (81,74%).

Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Định Dũng.
Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Định Dũng.

Các Bộ trưởng gồm có:

4. Ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Có 462 Đại biểu Quốc hội tán (93,52%).

5. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Có 459 Đại biểu Quốc hội tán thành (92,91%).

6. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Có 385 Đại biểu Quốc hội tán thành (77,94%).

7. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Có 385 Đại biểu Quốc hội tán thành (77,94%).

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Có 419 Đại biểu Quốc hội tán thành (84,82%).

9. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Có 422 Đại biểu Quốc hội tán thành (85,43%).

10. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Có 416 Đại biểu Quốc hội tán thành (84,21%).

11. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Có 434 Đại biểu Quốc hội tán thành (87,75%).

12. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có 420 Đại biểu Quốc hội tán thành (85,02%).

13. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Có 424 Đại biểu Quốc hội tán thành (85,83%).

14. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Có 300 Đại biểu Quốc hội tán thành (60,73%).

15. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có 433 Đại biểu Quốc hội tán thành (87,65%).

16. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Có 435 Đại biểu Quốc hội tán thành (88,06%).

17. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có 386 Đại biểu Quốc hội tán thành (78,14%).

18. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Có 463 Đại biểu Quốc hội tán thành (93,72%).

19. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Có 403 Đại biểu Quốc hội tán thành (81,58%).

20. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Có 358 Đại biểu Quốc hội tán thành (72,47%).

21. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Có 389 Đại biểu Quốc hội tán thành (78,74%).

Ngọc Quang