Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước kỷ niệm 70 năm Quốc khánh

02/09/2015 10:35 Ngọc Quang (ghi)
(GDVN) - Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

LTS: Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Cách đây 70 năm, trong những ngày mùa thu lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại.

Ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình.

Đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quật cường của dân tộc ta được kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong cuộc đấu tranh do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo; là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén  tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước khẳng định: "Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc". ảnh: TTXVN.

Đường lối đó được đội ngũ đảng viên tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, không quản gian khổ hy sinh, bền bỉ tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân nhất tề vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, là kết quả của ba cao trào cách mạng của nhân dân ta, trong suốt 15 năm từ ngày thành lập Đảng.

70 năm qua, thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ tuyên ngôn độ lập, toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh biết bao xương máu để giữ vững thành quả và phát huy giá trị của Cách mạng tháng Tám, giành độc lập dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân.

Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ đầy gian khổ hy sinh, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu.

Tiếp đó, trải qua 21 năm chiến đấu anh dũng kiên cường, đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, giành toàn thắng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung của dân tộc Việt Nam

Ngay sau đó, nhân dân ta lại phải tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chỉ đến khi đó nhân dân ta mới thực sự được sống trong hòa bình, xây dựng lại đất nước, như lời của Nguyễn Trãi viết trong Đại Cáo Bình Ngô: “Xã tắc từ đây vững bền, giang sơn từ đây đổi mới”.

Đường lối đổi mới được đại hội lần VI của Đảng ta đề ra đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực hiện hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta.

Qua gần 30 năm nỗ lực phấn đấu, đất nước ta đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, vượt qua một nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng.

Uy tín và vị thế Việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước, tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp.

Thắng lợi vĩ đại và những thành tự to lớn của nhân dân ta trong 70 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục đánh giá cao, trở thành hành trang quý báu của dân tộc ta trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. ảnh: Ngọc Quang.

Trong niềm tự hào và xúc động thiêng liêng, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.

Tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá, ngọn đường soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các nước anh em, các lực lượng tiến bộ cùng bầu bạn khắp năm châu đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hôm nay.

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường.

Chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, bạo loạn, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra tại nhiều nơi. Đặc biệt là sự tranh chấp chủ quyền biển đảo ngày càng gia tăng trên Biển Đông và những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta, chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

Ở trong nước những thành quả đạt được trong những năm qua là rất quan trọng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường

Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt biểu hiện ngày càng nghiêm trọng hơn, diễn biến phức tạp hơn. Nhất là nguy cơ tụt hậu  xa hơn về kinh tế, và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phai nhạt ý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu; tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí  trong một bộ phận cán bộ Đảng viên chưa được ngăn chặn đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ vượt qua thách thức, tận tâm, tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng Tám, và lời thề độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam chúng ta; thực hiện hai nhiệm vụ chiếm lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, đem lại cuộc sống thực sự tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Như lời Bác Hồ đã căn dặn: “Nếu nước độc lập mà nhân dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải phát huy cao độ nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, lấy mục tiêu xây dựng nhà nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng.

Xóa bỏ mọi mặc cảm định kiến về quá khứ, chấp nhận quan điểm khác nhau, không trái với lợi ích chung của dân tộc để đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là tiềm lực và thế trận lòng dân. Xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao; tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, thường xuyên nêu cao cảnh giác, đánh bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, uy tín và vị thế đất nước trong khu vực và thế giới; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình ổn định, phát triển khu vực, vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

Nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; có đường lối đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước; không giáo điều, bảo thủ, chủ quan, duy ý chí. Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, được nhân dân tin yêu quý mến.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nhất là nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Có như vậy mới củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền ở một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. Tất cả vì một nhà nước đều thuộc về nhân dân. Mọi cơ quan nhà nước, mọi cán bộ công chức phải chịu sự giám sát của nhân dân.

Đổi mới quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại có sức hấp dẫn lớn, không nhất thiết hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”.

Nhận thức sâu sắc về tầm vóc ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học của Cách mạng tháng Tám, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, càng tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang.

Thời cơ vận hội, tương lai tươi sáng đang chờ đón dân tộc ta. Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thành một khối vững chắc,  tận dụng thời cơ vượt qua mọi thử thách, nỗ lực cùng nhau phấn đấu đưa đất nước ta sánh vai cùng cường quốc năm châu, giữ gìn toàn vẹn nong sông gấm vóc ông cha ta để lại.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dân tộc ta, một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, có trí tuệ, bản lĩnh, truyền thống kiên cường bất khuất, cần cù thông minh sáng tạo, đã từng làm nên những chiến công hiển hách, nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam muôn vàn thân yêu của chúng ta.

Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9/1045:

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Đảng Cộng sản Việt quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ngọc Quang (ghi)