“Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là việc hợp ý Đảng, lòng dân"

06/10/2018 19:30 Theo VOV.vn
(GDVN) - Ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh điều này tại cuộc họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8.

Tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa  XII), chiều 6/10, ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Việc biểu quyết chỉ có các Uỷ viên Trung ương chính thức, còn Uỷ viên Trung ương dự khuyết không được biểu quyết. Kết quả, 175/175 Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Lê Quang Vĩnh  - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Chỉ có đồng chí Đinh Thế Huynh duy nhất vắng mặt tại Hội nghị vì đang điều trị bệnh.

Theo ông Vĩnh, trong lịch sử, Bác Hồ đã có hàng chục năm là Chủ tịch Đảng đồng thời là Chủ tịch nước nên chúng ta cũng đã có kinh nghiệm, truyền thống, do vậy, vấn đề này không có gì đáng ngại.

Bên cạnh đó, 4 văn phòng gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội đều có quy chế phối hợp rất chặt chẽ để đảm bảo công việc của các đồng chí lãnh đạo.

“Việc đồng chí Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức công việc của Đảng và Nhà nước” – ông Lê Quang Vĩnh cho biết.

Cũng theo ông Lê Quang Vĩnh, việc Tổng Bí thư đồng thời làm Chủ tịch nước thì 2 Văn phòng Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước vẫn giữ nguyên, không đặt vấn đề sáp nhập 2 văn phòng này vì chức năng, nhiệm vụ rất khác nhau.

Thời Bác Hồ vừa là Chủ tịch Đảng, vừa là Chủ tịch nước thì 2 văn phòng này vẫn riêng biệt. 

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng.

Trong Văn phòng Trung ương Đảng còn có một bộ phận rất quan trọng là văn phòng Tổng Bí thư gồm trợ lý, thư ký của Tổng Bí thư.

Còn Văn phòng Chủ tịch nước là một chế định trong tổ chức Nhà nước, giúp việc cho cả Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước là một pháp nhân, đồng thời là một thể nhân, vừa là cơ quan, vừa là một con người.

Nhìn rộng ra trên toàn thế giới, người đứng đầu Đảng cầm quyền luôn là người đứng đầu Chính phủ hoặc nguyên thủ quốc gia hoặc cả hai, đây là thông lệ, là tập quán chính trị.

“Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng lòng dân” – ông Vĩnh nói và cho biết ở các nhiệm kỳ tới có áp dụng Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước không thì sẽ theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo VOV.vn