Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

17/05/2017 09:00 Diệu Linh
(GDVN) - Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáng ngày 16/5/2017, tại Hội trường Hòa bình Tháp A tòa nhà EVN, Đảng bộ Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham dự Hội nghị có ông Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội; ông Thiều Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC cùng với sự tham dự của hơn 400 cán bộ, đảng viên.

EVNNPC học tập Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNNPC – ông Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnh, đây là nghị quyết rất quan trọng đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy EVNNPC đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể và tiến hành tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí đảng viên thuộc Đảng ủy EVNNPC tiến hành thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả.

Việc quán triệt sâu sắc, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch. 

Ông Thiều Kim Quỳnh đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đảng viên đã nghe ông Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội truyền đạt các nội cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đưa ra 4 nhóm giải pháp trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thông qua cách truyền đạt các nội dung quan trọng của Nghị quyết đan xen nhiều ví dụ sinh động được lấy từ thực tiễn công tác và cuộc sống, đồng chí Trịnh Huy Thành đã dành nhiều thời gian cung cấp thông tin để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ đảng viên.

Ông Trịnh Huy Thành cũng nêu cụ thể các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để các cấp ủy, tổ chức đảng cần kiên quyết, kiên trì, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ;

Đồng thời đặc biệt lưu ý một nội dung mới trong Nghị quyết lần này là gắn việc xây dựng Đảng về đạo đức với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị lần này, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội đã trao quyết định Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cho đồng chí Vũ Anh Phương - Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tổng công ty. 

Trong những năm qua, EVNNPC luôn chú trọng tới công tác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cán bộ công nhân viên song song với các hoạt động nghiệp vụ; luôn phấn đấu thực hiện tốt từ các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần ấy, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, từ đầu năm 2016, EVNNPC đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương này.

Xây dựng Hệ thống Quản lý mục tiêu chiến lược và Hệ thống Đánh giá kết quả hoàn thành công việc (BSC&KPI) là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Theo đó, các đơn vị thành viên đã tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao, bổ sung kiến thức cho người lao động về hệ thống quản lý BSC/KPI và sự cần thiết phải áp dụng hệ thống này.

Đồng thời, tiến hành xây dựng các chỉ tiêu đánh giá phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị, tập thể và cá nhân.

Trên cơ sở đó, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng đơn vị sẽ khuyến nghị sử dụng các biểu mẫu và các phần mềm hỗ trợ có khả năng ứng dụng cao và phù hợp. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động. 

Điều này cũng làm thay đổi nhận thức của mỗi đơn vị điện lực, mỗi cá nhân, từ đó, chính họ sẽ tìm cách chuyển đổi phương thức làm việc theo hướng chủ động, sáng tạo và tự kiểm soát công việc của chính mình.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng, các đơn vị tự lựa chọn các chỉ số cần thiết để đạt mục tiêu đề ra gồm chỉ số tổng thể của đơn vị, chỉ số thực hiện của từng chức danh, định biên theo từng loại hình công việc. 

Các chỉ số KPI (đánh giá kết quả hoàn thành công việc) sẽ giúp người lao động thấy được những việc cần ưu tiên thực hiện trong các hoạt động của mình, từ đó tìm cách làm tốt nhất đạt mục tiêu đề ra và lượng hóa được hiệu quả công việc.

Theo kế hoạch, phần mềm hệ thống BSC&KPI của EVNNPC sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016 và chính thức vận hành từ năm 2017.

Diệu Linh