Top 10 xe tăng chiến đấu thế giới: Xe tăng Trung Quốc đứng hạng cuối

05/12/2013 09:22 Việt Dũng
(GDVN) - Top 10 xe tăng này thứ tự xếp hạng lần lượt là xe tăng của Đức, Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Israel, Nhật Bản, Pháp, Nga, Ukraine và cuối cùng là Trung Quốc.
Xe tăng Leopard 2A7+ của Đức

Trang mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Nga vừa dẫn tờ "Công nghệ Lục quân" Mỹ ngày 28 tháng 11 năm 2013 cho rằng, từ Chiến tranh Lạnh đến này, việc thiết kế xe tăng chiến đấu ngày càng phức tạp, trọng lượng không ngừng gia tăng, hỏa lực không ngừng tăng cường, năng lực chống gây nhiễu đã được cải thiện.

Gần đây, tờ "Công nghệ Lục quân" Mỹ đã tiến hành xếp hạng đối với 10 xe tăng chiến đấu lớn trên thế giới, dựa vào hỏa lực, tính cơ động và tính tự vệ của chúng, trong đó xe tăng chiến đấu Leopard 2A7+ của Đức đứng đầu, xe tăng này áp dụng pháo nòng trơn 120 mm Project L55, tốc độ tối đa 72 km/giờ, có thể phòng vệ toàn diện với tên lửa chống tăng, mìn, chất nổ đơn giản và đạn tên lửa.

Các loại xe tăng chiến đấu xếp từ thứ 2 đến thứ 9 lần lượt là xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ, xe tăng Challenger 2 của Anh, xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc, xe tăng Merkava Mk4 của Israel, xe tăng Type 10 (TK-X) của Nhật Bản, xe tăng Leclerc của Pháp, xe tăng T-90MS của Nga, xe tăng Oplot-M (Modernized)/BM Oplot của Ukraine và cuối cùng là Type 99 (ZTZ-99) của Trung Quốc.

Xe tăng chiến đấu M1A2 Abrams Mỹ
Xe tăng chiến đấu Challenger 2 Anh
Xe tăng K2 Black Panther Hàn Quốc
Xe tăng chiến đấu Merkava Mk4 Israel
Xe tăng Type 10 Nhật Bản
Xe tăng T-90S Nga
Xe tăng Type 99 Trung Quốc
Việt Dũng