Trang phục của lực lượng cảnh sát chống bạo động Chile

26/08/2011 18:02 Giáp Lệnh
(GDVN) - (GDVN) – Lực lượng cảnh sát chống bạo động của Chile trong nai nịt gọn gàng, sẵn sàng đảm bảo an ninh.
Ngày 25/8/2011 lực lượng cảnh sát chống bạo động của Chile trong nai nịt gọn gàng, sẵn sàng đảm bảo an ninh sau khi việc người biểu tình chống đối cải cách đang lan rộng ở nước này.
Ngày 25/8/2011 lực lượng cảnh sát chống bạo động của Chile trong nai nịt gọn gàng, sẵn sàng đảm bảo an ninh sau khi việc người biểu tình chống đối cải cách đang lan rộng ở nước này.
Ngày 25/8/2011 lực lượng cảnh sát chống bạo động của Chile trong nai nịt gọn gàng, sẵn sàng đảm bảo an ninh sau khi việc người biểu tình chống đối cải cách đang lan rộng ở nước này.
Ngày 25/8/2011 lực lượng cảnh sát chống bạo động của Chile trong nai nịt gọn gàng, sẵn sàng đảm bảo an ninh sau khi việc người biểu tình chống đối cải cách đang lan rộng ở nước này.
Ngày 25/8/2011 lực lượng cảnh sát chống bạo động của Chile trong nai nịt gọn gàng, sẵn sàng đảm bảo an ninh sau khi việc người biểu tình chống đối cải cách đang lan rộng ở nước này.
Giáp Lệnh