Trên bãi tập Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân Khu 2

08/05/2012 07:25 Theo QĐND
Mới đầu hè, nhưng trời như sắp “cháy”, vậy mà bãi tập của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) vẫn rất khẩn trương hoàn thành nội dung thực hành huấn luyện kĩ chiến thuật theo giao án.
Mới đầu hè, nhưng trời như sắp “cháy”, vậy mà bãi tập của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) vẫn rất khẩn trương hoàn thành nội dung thực hành huấn luyện kĩ chiến thuật theo giao án.

Vẫn biết nắng, mưa với bộ đội là chuyện thường ngày. Thực hiện theo kế hoạch là bài bản, khoa học, nếu chỉ vì thời thời tiết khắc nghiệt mà thay đổi kế hoạch huấn luyện sẽ chồng chéo và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Kinh nghiệm cho thấy, huấn luyện khó khăn, gian khổ bao nhiêu, càng hiệu quả sát thực tế chiến đấu bấy nhiêu.

Xin gửi tới bạn đọc một vài hình ảnh “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu…” của những chiến sĩ Trung đoàn 98.

Cán bộ các cập trong trung đoàn kiểm tra kết quả huấn luyện trên máy ngày tại thực địa
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 8 thực hiện ngắm bắn súng tiểu liên AK
Chiến sĩ hỏa lực Tiểu đoàn 7 chuẩn bị vào vị trí
Hỏa lực cối 60mm đi cùng bộ binh hiệu chỉnh kính ngắm
Chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 8 trên bãi tập
Phút thư giãn sau giờ huấn luyện các chiến sĩ Tiểu đoàn 9
Theo QĐND