Triển khai 2 dịch vụ tin nhắn mới trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

30/07/2019 08:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Từ ngày 1/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp qua hệ thống SMS.

Theo đó, 2 dịch vụ tin nhắn mới được thực hiện là: Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế và Tin nhắn thông báo kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồ họa: Tùng Dương.

Đây là nội dung tại Công văn số 774/CNTT-PM ngày 18/07/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Cụ thể:

1. Tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế.

Để minh bạch hóa thông tin và để Lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế nắm được thông tin về việc trích chuyển dữ liệu từ cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế theo đúng quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-Bảo hiểm y tế, Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo kết quả tiếp nhận dữ liệu điện tử đến Lãnh đạo cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế vào ngày 06 hằng tháng, nội dung tin nhắn (ví dụ) là: “Tháng 04/2019, Mã CSKCB 01909: Tổng số lượt đề nghị là 10.132 lượt, tổng số tiền đề nghị Bảo hiểm xã hội thanh toán là 11.967.526.000 đồng, tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày là 72%. Trân trọng!”.

2. Tin nhắn thông báo kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Để minh bạch hóa thông tin đối với đơn vị tham gia, Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo kết quả đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với đơn vị sử dụng lao động vào ngày 1 hàng tháng, nội dung tin nhắn (ví dụ) là “Kính gửi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoya Glass Disk VN: số tiền đã đóng tháng 5/2019 là 9.249.473.860 đồng; Số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng 06/2019 là 214.541.737 đồng; Số tiền dự tính phải đóng tháng 6/2019 là 8.931.964.403. Chi tiết liên hệ Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội”.

Ngoài ra, Công văn số 774/CNTT-PM lưu ý, khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang tin nhắn tiếng Việt không dấu.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố triển khai trong phạm vi quản lý; Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố không thực hiện việc gửi tin nhắn trùng với các nội dung tin nhắn mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai; trường hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có nhu cầu gửi tin nhắn khác với nội dung nêu trên, báo cáo về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp báo cáo lãnh đạo ngành.

Trước đó, từ tháng 4/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai 5 dịch vụ tin nhắn tra cứu, thông báo trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế qua tổng đài 8079.

Trúc Diệp