Trực thăng vận tải khổng lồ của Không quân Venezuela

02/11/2011 16:25 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh về các máy bay trực thăng vận tải Mi-26T (do Nga sản xuất) hiện đang có trong biên chế của Không quân Venezuela.
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Mi-26T
Lê Dũng (theo Mil)