Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh chỉnh sửa thi đua giáo viên

07/08/2018 09:10 Phương Linh
(GDVN) - Kết luận của quận Bình Thạnh cho biết, ngoài các sai phạm về tài chính, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận còn tùy tiện chỉnh sửa thi đua giáo viên.

Ngoài những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành và thu, chi tài chính, thông báo 248/TB-UBND do lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận đã chỉnh sửa thi đua của giáo viên.

Tùy tiện chỉnh sửa thi đua của giáo viên

Theo đó, đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, việc chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm của bà Huệ - giáo viên Lịch sử (năm học 2015 – 2016) thể hiện điểm chấm trong phiếu chấm sáng kiến kinh nghiệm có chênh lệch so với kết quả điểm của Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm ngày 23/4/2016.

Cụ thể: Phiếu chấm là (82+77):2=79,5 nhưng trong biên bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo lại thể hiện là (42+44):2=43.

Nội dung này đã được ông Phan Tấn Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Nguyên Thư ký Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xác nhận, số điểm sáng kiến kinh nghiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Huệ là 79,5 điểm, đạt loại B.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ngoài ra, còn trường hợp của ông Phan Đình Kim Long – Giáo viên của trường cũng bị hạ thi đua từ loại A (Lao động tiên tiến) xuống loại B (hoàn thành nhiệm vụ) mà không công khai cho giáo viên biết.

Thông báo 248 nêu rõ: Việc xét danh hiệu thi đua của ông Long là đảm bảo đúng về trình trự, thủ tục, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng công nhận trên cơ sở bỏ phiếu là đúng.

Tiêu chỉ để chấm điểm thi đua giáo viên không kiêm nhiệm loại A+ là từ 40 điểm trở lên, nhưng trường hợp của ông Long được 44,6 điểm (đủ điều kiện A+) mà lại bị bỏ phiếu ở mức B , chưa làm rõ lý do tại sao đánh giá như vậy, và công khai cho giáo viên biết.

Tổ chức kiểm điểm hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung tâm

Từ rất nhiều sai phạm đã xảy ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh – bà Thái Thị Hồng Nga yêu cầu Phòng Nội vụ tham mưu lãnh đạo quận thủ tục kiểm điểm trách nhiệm với: hai ông Giảng Văn Chải, Phạm Phương Bình (nguyên Giám đốc Trung tâm), Nguyễn Phạm Đại (hiện là Giám đốc Trung tâm).

Đề nghị Thanh tra quận Bình Thạnh tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo, kiến nghị Quận ủy (Ủy ban kiểm tra Quận ủy) Quận Bình Thạnh kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Phan Tấn Phúc, Phó Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Trung tâm này.

Trích thông báo 248 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: P.L)

Nguyên nhân: Do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, dẫn đến đơn vị có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc không thực hiện đúng Quy chế dân chủ cơ sở về công khai các quy định thu chi tài chính, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh còn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh phải thu hồi số tiền 38,5 triệu đồng (chi sai tiền bồi dưỡng hè) nộp ngân sách, thanh toán tiền dạy ôn tập hè tháng 8/2016 còn thiếu của giáo viên (9,267 triệu đồng), xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của công đoàn.

Phương Linh