Trường Nguyễn Trường Tộ để xảy ra sai phạm gần 393 triệu đồng

09/10/2017 07:43 Phương Linh
(GDVN) - Đoàn thanh tra của thành phố Rạch Giá đã kết luận, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ đã để xảy ra rất nhiều sai phạm trong lĩnh vực tài chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang – ông Nguyễn Quốc Sử đã ký kết luận số 22, thông báo kết quả thanh tra việc quản lý thu, chi tài chính, ngân sách Nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản công đối với Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ.

Theo đó, căn cứ vào kết luận thanh tra này, cơ quan chức năng đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm trong lĩnh vực tài chính của nhà trường.

Cụ thể, sử dụng nguồn thu cho thuê mặt bằng chi cho cán bộ, giáo viên chưa đúng quy định số tiền 161 triệu 480 ngàn đồng.

Trong suốt 2 năm (từ năm 2014 đến năm 2016), nhà trường đã không mở sổ kế toán đầy đủ đúng theo quy định.

Trong 3 năm học liên tiếp (2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017), nhà trường đã thu để ngoài sổ sách kế toán, không nộp vào kho bạc Nhà nước nguồn thu học phẩm, đồ dùng học sinh.

Trích kết quả thanh tra quản lý thu, chi của Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ (ảnh: P.L)

Tại thời điểm thanh tra, ông Nguyễn Văn Suông (thủ quỹ) quản lý tiền mặt số tiền 20 triệu 454.400 đồng.

Nhà trường tổ chức đấu thầu, giảm giá cho thuê mặt bằng căn tin, cho thuê bãi giữ xe học sinh không xin chủ trương của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố.

Suốt từ năm 2014 đến năm 2016, nhà trường đã sử dụng nguồn thu cho thuê bãi giữ xe, căn tin nộp thuế thay cho bên cho thuê, với tổng số tiền 23 triệu đồng, chưa kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài từ nguồn cho thuê mặt bằng (tổng số tiền hơn 152 triệu đồng).

Thu hồi 3 tháng lương của bà Nguyễn Thị Thắm (hơn 11 triệu đồng), nhưng không nộp trả ngân sách Nhà nước, , mà để ở tài khoản chuyển lương của đơn vị.

Để ngoài sổ sách kế toán, không công khai tài chính, không xin chủ trương của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố, khi thực hiện chủ trương xã hội hóa, xây dựng sân tập thể dục, sơn 24 phòng học khu A, khu B với tổng số tiền hơn 208 triệu đồng.

Trong 2 năm học (2015 – 2016, 2016 – 2017), trường đã tổ chức thu tiền giấy kiểm tra của học sinh sai quy định số tiền hơn 86 triệu đồng, chi vào việc photo đề thi, giấy thi, giấy nháp, văn phòng phẩm, photo tài liệu giảng dạy số tiền hơn 70 triệu đồng, chi cho cá nhân sai quy định hơn 16 triệu đồng.

Do trong quá trình thanh tra, thành phố Rạch Giá đã không phát hiện thấy có hiện tượng tư túi cá nhân từ các sai phạm này, nên đoàn thanh tra kiến nghị thành phố giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra thành phố tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm với 2 nguyên Hiệu trưởng trường (Trà Thiện Trường, Lương Minh Bôn), Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tứ.

Nguyên Kế toán trường Bành Quốc Phong, Kế toán trường – bà Nguyễn Thị Kiều Diễm và thủ quỹ của trường là ông Nguyễn Văn Suông cũng phải bị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trường Nguyễn Trường Tộ phải thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 165 triệu đồng (giao ông Nguyễn Văn Tứ thực hiện), thu hồi cho đơn vị số tiền hơn 65 triệu đồng, cho đơn vị thanh toán số tiền hơn 161 triệu đồng (trường đã chi số tiền này bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trường).

Như vậy, tổng số tiền mà nhà trường cần phải xử lý để xảy ra sai phạm là gần 393 triệu đồng.

Phương Linh