Túi nilông sẽ chịu thuế từ 30.000-50.000 đồng/kg

17/09/2011 07:07 BÍCH TRÂN/Tuổi trẻ
Ngoại trừ bao bì đóng gói hàng hóa sẵn, tất cả các loại túi nilông còn lại sẽ chịu mức thuế từ 30.000-50.000 đồng/kg.

Theo Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1-1-2012, ngoại trừ bao bì đóng gói hàng hóa sẵn và túi nilông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường của Bộ Tài nguyên - môi trường, tất cả các loại túi nilông còn lại sẽ chịu mức thuế từ 30.000-50.000 đồng/kg. Đó là thông tin tại hội thảo “Kiểm soát ô nhiễm do việc sử dụng bao bì nilông khó phân hủy” tổ chức ngày 16-9.

Hội thảo cũng cho biết đến năm 2015, mục tiêu của chương trình trên địa bàn TP.HCM là giảm 40% lượng túi nilông (loại dùng một lần) tại các siêu thị và trung tâm thương mại so với lượng sử dụng vào năm 2010.

Sắp tới Bộ Tài nguyên - môi trường sẽ tiến hành phân loại cụ thể loại túi nilông nào sẽ áp dụng thuế và mức thuế bao nhiêu để việc kiểm soát việc sử dụng túi nilông có hiệu quả.

BÍCH TRÂN/Tuổi trẻ