Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận 5 vụ việc

27/08/2011 07:28 Theo TTXVN
UBKT Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với 2 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Từ ngày 22 đến 26-8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã tiến hành kỳ họp thứ 5. Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì hội nghị.

Theo TTXVN, trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thảo luận, tham gia ý kiến vào một số nội dung trong tờ trình của Bộ Chính trị về việc xây dựng Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, chuẩn bị trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. UBKT Trung ương đã thảo luận, xem xét, kết luận các vụ việc theo thẩm quyền:

1- Kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Bắc Ninh, Đắk Nông và Đảng ủy Công an Trung ương.

2- Kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và Cục Quản trị T.78 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.

3- Xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với 8 đảng viên, trong đó, giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 2 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật cách chức vụ trong Đảng 1 trường hợp, giữ nguyên hình thức cảnh cáo 2 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật khiển trách 1 trường hợp, hạ từ cảnh cáo xuống khiển trách 1 trường hợp, xóa hình thức kỷ luật khiển trách 1 trường hợp. UBKT Trung ương cũng xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 1 đảng viên, đề nghị Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

4- Xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với 2 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

5- Xem xét việc thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên đề nghị Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã bầu ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; điều chỉnh phân công công tác đối với một số thành viên UBKT Trung ương.

Theo TTXVN