Vận tải cơ “khủng” IL-76 của Không quân Ucraina ở Liberia

28/12/2011 12:33 Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh phản ánh hoạt đông của Không quân Ucraina ở Liberia. Quân đội Ucraina hiện đang triển khai các máy bay trực thăng, vận tải cơ hạng nặng Il 76 để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liberia theo sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.
Lê Mai (theo Mil)