Vào căn cứ tàu ngầm tuyệt mật của Hải quân Liên Xô

06/11/2011 20:49 Lê Dũng (theo Я люблю фото, narod.ru)
(GDVN) - Căn cứ tàu ngầm trong lòng đất của Hải quân Liên Xô cũ trước đây nằm trên Vịnh Balaklava Bay bên bờ Biển Đen. Căn cứ trú ẩn của tàu ngầm này được đào sâu vào trong lòng núi này bắt đầu được xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 1957-1961. Đây cũng được xem là bong ke chống tán xạ hạt nhân đủ chỗ cho 3000 người.
Toàn cảnh Vịnh Balaklava Bay trên bờ Biển Đen. Bên dưới dải núi này này một căn cứ tàu ngầm tuyệt mật do Hải quân Nga xây dựng và sử dụng.
Nơi rộng nhất của căn cứ ngầm này có độ dài 126 mét. Toàn bộ các tuyến đường ngầm dài 505 m. Độ sâu trung bình từ 6 đến 8,5 mét còn chiều rộng bình quân là từ 6 đến 8,5 mét.
Lê Dũng (theo Я люблю фото, narod.ru)