Video 3D: Tàu ngầm lớp Kilo tác chiến trên Biển Đông

04/03/2013 13:48 Theo Tiền Phong
Không chỉ vượt trận địa thủy lôi, tàu Kilo còn lặn sâu tránh tầu ngầm nguyên tử chống ngầm của địch... Đó là hình ảnh mô phỏng trong video 3D về hành trình tác chiến của phân đội tầu ngầm lớp Kilo trên Biển Đông.

Tàu ngầm lớp Kilo tác chiến.


Theo Tiền Phong