Ngày 28/4/2014, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Quốc phòng đã tổ chức nghiệm thu kỹ thuật bắn tên lửa tàu HQ-377, HQ-378 và bắn tên lửa bờ của Đoàn 685, Vùng 4 Hải quân. 

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo nghiệm thu tàu và bắn tên lửa của các đơn vị Hải quân. 

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng chủ trì nghiệm thu. 
Video: Nguồn VTVLê Dũng Cường