Video mới nhất về vị sư Việt Nam đi 1 bước, lạy 1 lần

21/06/2012 07:06 Vũ Dũng
(GDVN) - Chiều 19/5, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến địa phận xã Tiên Tân, Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Vũ Dũng