Video: Ngày đêm canh giữ biển trời

18/11/2012 10:07 Theo QĐND
(GDVN) - Phóng sự "Ngày đêm canh giữ biển trời" của Truyền hình quân khu 7
Theo QĐND